W dniu 23 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie z 16-osobową delegacją z Ukrainy, przedstawicielami samorządów, towarzystw biznesowych i MŚP z Kijowa, Myrhorodu, Zaporoża, Kremenczuka i innych miast

Wizyta  miała na celu zapoznanie gości ze sposobem funkcjonowania ekonomi społecznej w województwie łódzkim. W dyskusji  wzięli udział Dariusz Klimczak wicemarszałek województwa łódzkiego oraz Anna Mroczek dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
Podczas spotkania zaprezentowano projekt „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w Województwie Łódzkim”, realizowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. W drugiej części spotkania swoje dotychczasowe działania na rzecz ekonomii społecznej przedstawił Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum OPUS oraz Spółdzielnia Socjalna Arkan Green z Tomaszowa Mazowieckiego, jako przykład dobrze działającego przedsiębiorstwa społecznego. Zarówno gospodarze jak i goście rozstali się w miłej i przyjaznej atmosferze z nadziejami na wzajemną współpracę.

 

2018 02 28 ekonomia spoleczna 02

 

2018 02 28 ekonomia spoleczna 03

 

2018 02 28 ekonomia spoleczna 04