2018 03 16 ekonomia spoleczna ef 01

14 marca 2018 roku w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się uroczyste podpisanie "Porozumienia o Współpracy partnerskiej  na Rzecz Ekonomii Społecznej". Sygnatariuszami byli Business Centre Club Loża Łódzka, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Piękny Świat", Spółdzielnia Socjalna  Zielone Pabianice, Zakład Aktywności Zawodowej Zdrowa Kuchnia oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.


Celem porozumienia partnerskiego  jest m.in. współdziałanie  w zakresie zwiększenia skuteczności i efektywności podejmowanych działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, pogłębienie idei współpracy w tym zakresie, wymiana doświadczeń, wypracowanie wspólnych stanowisk dotyczących problematyki sektora ekonomii społecznej, poszukiwanie nowych rozwiązań wobec zmieniającej się sytuacji osób zagrożonych marginalizacją społeczną, rozwijanie płaszczyzny współpracy i dialogu społecznego środowisk organizacji pozarządowych, gospodarczych i samorządu lokalnego w celu wykorzystania szans dla rozwoju regionalnego.

 

2018 03 16 ekonomia spoleczna ef 02

 

2018 03 16 ekonomia spoleczna ef 03