2018 04 11 konferencja ef 01

Punktem wyjścia dla polityki senioralnej realizowanej przez zarząd województwa łódzkiego są m. in. wnioski z badań. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w dniu 10 kwietnia br. z udziałem prof. Jerzego Krzyszkowskiego (Uniwersytet Łódzki), Witolda Stępnia marszałka WŁ, Dariusza Klimczaka wicemarszałka WŁ oraz Janiny Tropisz przewodniczącej Wojewódzkiej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego, zaprezentowane zostały wnioski z badania pn. „Potrzeby osób 60+ z terenu województwa łódzkiego”, zleconego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w 2017 r. Celem głównym projektu była identyfikacja i stworzenie typologii potrzeb osób w wieku senioralnym mieszkających na terenie woj. łódzkiego wraz ze sformułowaniem rekomendacji dla podmiotów realizujących politykę senioralną w regionie.

- Łódzkie starzeje się, starzeje się Polska i Europa. Zwiększa się liczba osób po 60 roku życia stąd nasze propozycje dla tej grupy osób wynikające z wniosków z przeprowadzonych badań i dialogu, który prowadzimy z seniorami. To m.in. Karta Seniora Województwa Łódzkiego, czyli promowanie aktywności i poprawa jakości życia seniorów. To również współpraca z organizacjami pozarządowymi, która owocuje ofertą licznych zajęć dla seniorów. Mamy wiele propozycji, którymi aktywizujemy seniorów. W tym roku chcemy te działania jeszcze bardziej zdynamizować – powiedział marszałek Witold Stępień.

Dariusz Klimczak wicemarszałek WŁ podkreślił znaczenie działań podejmowanych w ramach realizowanej przez zarząd województwa łódzkiego polityki zdrowotnej. W 2018 roku w ramach „Łódzkie ma pomysł na zdrowie” planuje się realizację m.in.: „Utrzymaj równowagę. Warsztaty”, „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Utrzymaj równowagę.60+”, „Działanie diagnostyczno – edukacyjne w zakresie chorób układu krążenia dla dorosłych”, „Wczesne wykrywanie tętniaków aorty brzusznej”. Ponadto wśród programów skierowanych do seniorów znajdują się: program wczesnego wykrywania nowotworów płuc, rehabilitacyjny dla pacjentów kardiologicznych, wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek, rehabilitacji leczniczej, szczepień przeciwko WZW typu B dla osób chorych przewlekle,  zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2.

Województwo łódzkie czeka bardzo szybko postępujący proces starzenia się. Na terenie naszego województwa pomiędzy rokiem 2010 a 2035 liczba osób w wieku 65 i więcej lata wzrośnie o 170 tys., czyli o 45%. W związku z postępującymi zmianami demograficznymi skutkującymi wzrostem liczby najstarszych mieszkańców województwa łódzkiego, koniecznym staje się podjęcie działań zapewniających godne starzenie się poprzez poprawę jakości i poziomu życia oraz stworzenie warunków do aktywności społecznej osób starszych.

 

2018 04 11 konferencja ef 02

 

2018 04 11 konferencja ef 03

 

2018 04 11 konferencja ef 04