2018 04 24 szkolenie wypalenie zawodowe ef

W dniach 19 – 20 kwietnia 2018 r. 15 – osobowa grupa kuratorów sądowych dla dorosłych
z terenu województwa łódzkiego wzięła udział w szkoleniu pn. „Superwizja dla kuratorów sądowych z województwa łódzkiego oraz profilaktyka wypalenia zawodowego”, którego celem było doskonalenie i umacnianie zasobów wiedzy merytorycznej, umiejętności zawodowych oraz kompetencji interpersonalnych. Udział w zajęciach superwizyjnych umożliwił uczestnikom ponadto nabycie wiedzy w zakresie rozwiązań dla trudnych przypadków w pracy kuratora. Zakres tematyczny szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

  • Specyfika rozmów z osobami w kryzysie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy w rodzinie.
  • Sytuacja emocjonalna osób doświadczających przemocy oraz metody postępowania wobec osób z doświadczeniem traumy.
  • Stany posttraumatyczne i zasady nawiązywania kontaktu.
  • Specyfika funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego osób w kryzysie, w tym doświadczających przemocy.
  • Interwencje wobec rodziny w kryzysie.
  • Kształtowanie umiejętności planowania i usprawniania współpracy z rodziną.
  • Sposoby radzenia sobie z własnymi trudnymi reakcjami emocjonalnymi w kontakcie z klientami.
  • Przeciwdziałanie syndromowi wypalenia zawodowego.
  • Metody redukcji stresu.
  • Realizacja oczekiwań uczestników superwizji.