2018 06 14 sztuka jak balsam ef 01Uroczyste rozstrzygnięcie XX edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej dla Osób Chorych Starszych i Niepełnosprawnych  „Sztuka jak Balsam” odbyło się w dniu 06 czerwca 2018 roku, w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej, mieszczącej się w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2a.

Do Przeglądu, zgłoszono 226 prac z 21 Warsztatów Terapii Zajęciowej i 18 Środowiskowych Domów Samopomocy oraz z 3 Stowarzyszeń pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu naszego województwa. Tegoroczny temat przewodni Konkursu brzmiał „Dźwięki wyobraźni”.  Zgłoszone prace oceniane były  w czterech  kategoriach: rysunek, malarstwo, sztuka użytkowa, techniki mieszane. Uczestnicy zajęć posługiwali się dowolną techniką wykonania prac - wśród prac zgłoszonych do konkursu znalazły się m.in. obrazy, obrazy malowane na szkle, linoryty, rysunki, prace przestrzenne, prace wykonane na szydełku i makatki.

W trakcie uroczystego rozstrzygnięcia Przeglądu nagrody i dyplomy zostały wręczone zwycięzcom poszczególnych kategorii przez Panią Annę Mroczek - dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi i Panią Barbarę Czajkę - dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Zwieńczeniem spotkania było przedstawienie pn. „Za 20 – tą górą” wystawione przez artystów z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Łasku. Na zakończenie uroczystości wystąpiły studentki Akademii Muzycznej w Łodzi, które zaprezentowały piosenki musicalowe oraz piosenki z produkcji Walta Disney'a.

2018 06 14 sztuka jak balsam ef 02

2018 06 14 sztuka jak balsam ef 03

2018 06 14 sztuka jak balsam ef 04

2018 06 14 sztuka jak balsam ef 05

2018 06 14 sztuka jak balsam ef 06

2018 06 14 sztuka jak balsam ef 07

2018 06 14 sztuka jak balsam ef 08