2018 07 06 projektowanie uniwersalne 00

W Łowiczu odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z przedstawicielami Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych, Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego, przedstawicieli powiatów, organizacji pozarządowych oraz funkcjonariuszy Policji z terenu województwa łódzkiego,  pn: Projektowanie uniwersalne kształtowanie przestrzeni publicznej i budynków dla osób z niepełnosprawnościami i starszych.
Organizatorami spotkania było Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego, Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji oraz Stowarzyszenie Wsparcie społeczne „Ja-Ty-My”.
Celem spotkania jest promowanie koncepcji projektowania uniwersalnego poprzez zapoznanie uczestników spotkania z problematyką dostępności obiektów i pomieszczeń do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami i starszych. Prezentacje na powyższy temat przedstawili::
- dr. inż. arch. Joanna Borowczyk z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

- mł. insp. Włodzimierz Sokołowski i asp. szt. Magdalena Piotrowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
- Pani Monika Mazur i Pan Michał Matusiak z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji
- mgr inż. arch. Ewa Sobczuk - pracownik Regionalnego Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi.
Prelegenci przedstawili zebranym założenia koncepcyjne projektowania uniwersalnego oraz kluczowe aspekty strategii uniwersalnego projektowania, omówili kwestię dostępności w kontekście praw człowieka oraz stosowania zasad bezpieczeństwa
w tworzeniu przestrzeni publicznej, a także mówili o doświadczeniach osób
z niepełnosprawnością ruchową w kontekście dostępności przestrzeni publicznej. Omówiona została również dostępność dla osób z niepełnosprawnościami i starszych wybranych obiektów użyteczności publicznej jako efekt realizacji  zadań przez Województwo Łódzkie w zakresie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji ze środków PFRON.
W spotkaniu uczestniczyło 60 osób z terenu województwa łódzkiego. Zebrani wyrazili konieczność dalszego promowania wiedzy na temat projektowania uniwersalnego, edukacji w tym zakresie kadr architektoniczno-budowlanych, a przede wszystkim implementacji zasad projektowania uniwersalnego w obiektach i przestrzeni użyteczności publicznej jak
i w mieszkalnictwie. Jest to bowiem gwarancją realizacji zasady równości, pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz dostępności do wszelkich obiektów wszystkich obywateli, bez względu na ich wiek i szczególne potrzeby, wynikające zarówno z sytuacji zdrowotnej jak i życiowej.

2018 07 06 projektowanie uniwersalne 01

 

 2018 07 06 projektowanie uniwersalne 01

 

 2018 07 06 projektowanie uniwersalne 01

 

2018 07 06 projektowanie uniwersalne 01