konferencja logo

1.     Zagrożenie wykluczeniem społecznym w społeczeństwie ryzyka jako wyzwanie współczesności - dr hab. Dorota Podgórska - Jachnik, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii
2.     Uniwersalność projektowania uniwersalnego - dr inż. arch. Joanna Borowczyk, Zakład Projektowania Obiektów Użyteczności Publicznej, Instytut Architektury i Urbanistyki, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
3.     Zależna starość? - prof. dr hab. Tomasz Kostka, Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
4.     Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnościami. Czynniki warunkujące inkluzję - dr hab. Marcin Wlazło, prof. US - Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Konferencji pn. Od społeczeństwa ryzyka do społeczeństwa włączającego, która odbędzie się 18 października 2018 r. w budynku Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, ul. ul. Narutowicza 88.

Konferencja organizowana jest przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - Jednostkę Organizacyjną Samorządu Województwa Łódzkiego i kierowana jest do przedstawicieli powiatów, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, środowisk akademickich, szkół w tym specjalnych, organizacji pozarządowych, policji oraz sądów.

Celem strategicznym Konferencji jest wieloaspektowe spojrzenie na procesy wykluczenia i inkluzji oraz kształtowanie środowisk włączających.

W programie Konferencji przewidziane są następujące zagadnienia:

- Zagrożenie wykluczeniem społecznym w społeczeństwie ryzyka jako wyzwanie współczesności
- Zależna starość?
- Przemoc jako efekt kumulacji czynników i procesów wykluczenia
- Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnościami. Czynniki warunkujące inkluzję
- Prawo jako narzędzie ograniczania ryzyka i budowania społeczeństwa obywatelskiego
- Uniwersalność projektowania uniwersalnego
- Warsztaty:

  • Dostępność infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i starszych
  • Psychospołeczne konsekwencje odraczania dorosłości
  • Społeczna aktywność osób starszych i jej uwarunkowania
  • Interwencja kryzysowa

Osoba zainteresowana udziałem zgłasza się poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa
w Konferencji wraz z informacją o warunkach przetwarzania danych osobowych i zgodą na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych. Wypełniony, wydrukowany
i podpisany formularz należy wysłać w postaci skanu na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 17 września 2018 r. Decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc ograniczona.

Wszelka korespondencja odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 203-48-46 (osoby do kontaktu: Beata Hodoń).

Do pobrania:

program konferencji

formularz zgłoszeniowy

mapka dojazdu