Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji pn. „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim”, która odbędzie się w dniu 19 września 2018 r. w Łodzi, w Parku Naukowo-Technologicznym „Bionanopark” przy ul. Dubois 114/116.


Konferencja organizowana jest przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - Jednostkę Organizacyjną Samorządu Województwa Łódzkiego i skierowana jest do przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, w szczególności prowadzących pracę socjalną z osobami niesamodzielnymi i realizujących politykę społeczną dotyczącą osób niesamodzielnych, instytucji świadczących opiekę dla pełnoletnich osób niesamodzielnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek odpowiedzialnych za realizację polityki rynku pracy, przedstawicieli środowisk naukowych, podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz instytucji i organizacji pozarządowych, zajmujących się działalnością na rzecz osób niesamodzielnych.

Głównym celem konferencji jest upowszechnienie wyników badań pn. „Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim” oraz „Instytucje świadczące opiekę dla pełnoletnich osób niesamodzielnych na terenie województwa łódzkiego”.

W trakcie konferencji przeprowadzone zostaną również warsztaty z udziałem ekspertów i trenerów, poświęcone praktycznym rozwiązaniom dotyczącym pracy z osobami niesamodzielnymi oraz szacowania skali zjawiska niesamodzielności na terenie powiatu i/lub gminy.

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie i podpisanie formularza uczestnictwa (http://www.crps.pl/uploads/RCPS%20formularz%20Konferencja%20II%202018.pdf) i przesłanie go w formie skanu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 14 września 2018 roku – (decyduje kolejność zgłoszeń). Osobą przewidzianą do kontaktu w kwestiach organizacyjnych jest pani Barbara Jegorow tel. 533-316-131 – koordynator konferencji, a w kwestiach merytorycznych pani Marta Beczkowska oraz pan Michał Przybylski – pracownicy Wydziału ds. Badań i Analiz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, tel. 42 203 48 34; 42 203 48 43.

Badania oraz konferencja realizowane są w ramach podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji.

Szczegółowe informacje na temat konferencji można odnaleźć pod adresem: http://www.crps.pl/konferencja-rcps/o-projekcie-2.html