2018 09 11 zapal lampke ef

Skala problemów wynikających z rozmiaru szkód zdrowotnych u dzieci narażonych na toksyczne działanie alkoholu w okresie ciąży i konsekwencje z tym związane, przyczyniła się do tego, że Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego podjęło decyzję o nasileniu działań edukacyjnych oraz informacyjnych, które mogą wpłynąć na właściwe zachowania przyszłych rodziców i uchronić dzieci przed FASD, czyli Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych.

10 września br. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podczas konferencji naukowej pn. „Pomóżmy dziecku z FASD - zapalmy czerwoną lampkę” została zainaugurowana wojewódzka kampania społeczna na temat FASD pod hasłem ZAPAL CZERWONĄ LAMKPĘ, która skierowana jest do mieszkańców województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem:

 

 

  • kobiet planujących ciążę, będących już w ciąży oraz ich partnerów
  • rodzin, w tym rodzin wychowujących dziecko dotknięte zespołem FASD młodzieży
  • specjalistów (pracowników służby zdrowia, oświaty, służb społecznych, psychologów i pedagogów)

W konferencji udział wzięło 250 praktyków, m.in. lekarze, pielęgniarki, położne, psycholodzy, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, kuratorzy sądowi, pracownicy szkół, osoby i organizacje zainteresowane promocją abstynencji podczas ciąży oraz profilaktyką, diagnostyką i terapią FASD. Spotkanie otworzył wicemarszałek WŁ Dariusz Klimczak.

Osoby biorące udział w konferencji uzyskały wiedzę na tematy związane m. in. z mechanizmem powstawania FASD, diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną oraz modelem terapii dzieci z FASD, o których w swoich wystąpieniach mówili: prof. zw. dr hab. n. med. Hieronim Bartel (lekarz, embriolog), dr n. społecznych Teresa Jadczak – Szumiło (psycholog, ITEM Centrum Psychologiczne w Żywcu), prof. Aneta Borkowska (psycholog, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) oraz dr n. med. Krzysztof Liszcz (lekarz psychiatra, AKSJOMAT w Toruniu).

Wśród zaproszonych gości była również Michalina Grzesiak, autorka bloga i książki Krystyno, nie denerwuj matki!, która wystąpiła w jednym z trzech spotów kampanii.

2018 09 11 zapal lampke ef 01

2018 09 11 zapal lampke ef 02

2018 09 11 zapal lampke ef 03

2018 09 11 zapal lampke ef 04

2018 09 11 zapal lampke ef 05

2018 09 11 zapal lampke ef 06

2018 09 11 zapal lampke ef 07