Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informuje o zmianie Regulaminu uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” wraz z zaktualizowanym dokumentem do pobrania.

Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanym dokumentem.

Do pobrania:
Regulamin uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.