2018 10 03 wpe ef 01

W dniach 24 – 28 września 2018 r. w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Panelu Ekspertów w zakresie polityki społecznej. Organizatorem spotkania było Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego we współpracy z Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, Wydziałem Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.

Celem spotkania było wypracowanie karty dostępności obiektów zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, mającej pełnić funkcję narzędzia, które pomoże inwestorom i osobom mającym wpływ na realizację przedsięwzięć budowlanych zdiagnozować w jakim zakresie obiekt budowlany, istniejący lub będący dopiero w fazie projektu, jest dostępny dla osób z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności, wieku, stanu zdrowia itp. z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego.

W spotkaniu uczestniczyli: Pani Anna Mroczek – Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, członkowie Wojewódzkiego Panelu Ekspertów, tj. reprezentanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Straży Miejskiej w Łodzi, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Kuratora Okręgowego dla Dorosłych w Sądzie Okręgowym w Łodzi, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach, Fundacji Innopolis w Łodzi, a także przedstawiciele uczelni wyższych: Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz przedstawiciele: Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. mjr Hieronima Baranowskiego, Oddziału Łódzkiego Polskiego Związku Głuchych oraz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

Moderatorami Panelu była:

- dr. inż. arch. Joanna Borowczyk z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

- dr hab. Anna Miarka z Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi

- mgr inż. arch. Ewa Sobczuk z Wydziału ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Regionalnego Centrum Polityki społecznej w Łodzi.

Udział w Panelu przedstawicieli różnych dziedzin przy tworzeniu karty umożliwił wykorzystanie ich szerokiej wiedzy i doświadczenia oraz interdyscyplinarne podejście do zagadnienia.

Planowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi nieodpłatne udostępnienie tego narzędzia ma na celu promowanie wiedzy i edukację z zakresu projektowania uniwersalnego, a przede wszystkim implementację zasad projektowania uniwersalnego w obiektach i przestrzeni użyteczności publicznej. Ma to ułatwić realizację zasady równości, pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz dostępności do wszelkich obiektów wszystkich obywateli, bez względu na ich wiek
i szczególne potrzeby, wynikające zarówno z sytuacji zdrowotnej jak i życiowej.

2018 10 03 wpe ef 02

2018 10 03 wpe ef 03

2018 10 03 wpe ef 04