szkolenieW związku z realizacją projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach międzysektorowych pt. „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”.

 

Celem szkoleń jest przedstawienie znaczenia pracy zespołowej, wzmocnienie integracji, komunikacji i współpracy pomiędzy podmiotami, które kooperują ze sobą na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin. Podczas szkoleń uczestnicy zapoznają się z ideami i założeniami kooperacji międzysektorowej na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów społecznych i obowiązujących regulacji prawnych. Zostaną omówione potrzeby i oczekiwania uczestników wobec trwałej i efektywnej kooperacji.

 

Adresatami szkoleń są przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, instytucji systemu oświaty, jednostek systemu ochrony zdrowia, sądownictwa oraz policji z terenu gmin i powiatów województwa łódzkiego.

 

Szkolenie I adresowane jest do kadry zarządzającej i pracowników kluczowych oraz kadry kierowniczej, decydentów i osób kluczowych w instytucjach pomocy i integracji społecznej, a także innych polityk sektorowych m.in. edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.

Szkolenie II adresowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych m.in., edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.

 

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach, które odbędą się:

Łódź Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Jana Matejki 22/26, w godz. 9-15

29.11.2018Szkolenie I dla kadry zarządzającej i pracowników kluczowych instytucji pomocy społecznej oraz innych polityk sektorowych

30.11.2018Szkolenie II dla pracowników operacyjnych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych

 

Łowicz Hotel ECO, ul. Podrzeczna 22, w godz. 9-15

3.12.2018 – Szkolenie I dla kadry zarządzającej i pracowników kluczowych instytucji pomocy społecznej oraz innych polityk sektorowych

4.12.2018 – Szkolenie II dla pracowników operacyjnych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych

 

Sieradz – Instytut Postępowania Twórczego, ul. Adama Mickiewicza 6, w godz. 9-15

10.12.2018 – Szkolenie I dla kadry zarządzającej i pracowników kluczowych instytucji pomocy społecznej oraz innych polityk sektorowych

11.12.2018 – Szkolenie II dla pracowników operacyjnych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych

 

Piotrków Trybunalski Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Juliusza Słowackiego 114/118, w godz. 9-15

14.12.2018 – Szkolenie I dla kadry zarządzającej i pracowników kluczowych instytucji pomocy społecznej oraz innych polityk sektorowych

13.12.2018 – Szkolenie II dla pracowników operacyjnych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 23.11.2018 roku. Wszystkie dokumenty oraz programy szkoleń dostępne są w załącznikach poniżej.

Uprzejmie informujemy, iż w przypadku pytań, osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Zofia Garus, pracownik Wydziału ds. Pomocy i Integracji Społecznej, nr tel. 42 203 48 32, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:

1. Oświadczenie uczestnika projektu

2. Formularz zgłoszenia

3. Regulamin uczestnictwa

4. Program szkoleń