2018 12 20 ochrona danych ef 01

W dniach: 3, 5, 10, 12, 17, 19 grudnia 2018 r., w siedzibie RCPS w Łodzi odbyły się warsztaty pn. „Ochrona danych osobowych – wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)” dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa łódzkiego. Na szkoleniach omówione zostały podstawowe pojęcia takie jak: dane osobowe, administrator danych osobowych, współadministrator czy zbiór danych osobowych. Przedstawione zostały także zasady przetwarzania danych osobowych w tym m.in. kwestia: legalizmu, celowości, merytorycznej poprawności, niezbędności, ograniczenia czasowego, przejrzystości, poufności i  rozliczalności. Szczegółowo opisana została również sprawa identyfikacji, analizy i szacowania ryzyka.


Warsztaty zamknął temat odpowiedzialności administratora - karnej, cywilnej i administracyjnej.  W warsztatach uczestniczyło 114 osób.

2018 12 20 ochrona danych ef 02