karta14 stycznia br. w siedzibie Fundacji Gajusz w Łodzi odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka, Robert Baryła członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Anna Mroczek dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Tisa Żawrocka-Kwiatkowska prezes Fundacji Gajusz.

Podczas spotkania omówiono między innymi kierunki działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. W bieżącym roku w województwie łódzkim nadal będą realizowane projekty promujące rodzicielstwo zastępcze oraz szkolenia kadr.

2019 01 15 fundacja gajusz

źródło: UMWŁ