2019 03 04 jubileusz aoa ef 01Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi w dniu 2 marca 2019 r. obchodził Jubileusz 30-lecia swojej działalności. Uroczystość odbyła się w Centrum Służby Rodzinie w Łodzi. Anna Mroczek, Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi złożyła na ręce Dyrektora Ośrodka – Pani Magdaleny Lesiak kwiaty, upominek oraz podkreśliła osiągnięcia i rolę Ośrodka w województwie.


Obchody Jubileuszu rozpoczęły się mszą świętą sprawowaną przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia. Następnie rozpoczęła się część oficjalna uroczystości, konferencyjna oraz warsztatowa. Na zakończenie odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Katolickich Ośrodków Adopcyjnych.


Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny został powołany 2 marca 1989 roku przez ówczesnego biskupa Władysława Ziółka i był pierwszym katolickim ośrodkiem adopcyjnym w Polsce. Na mocy art. 245 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, od 1 stycznia 2012 r. Marszałek Województwa Łódzkiego zlecił Centrum Służby Rodzinie w Łodzi prowadzenie ośrodka adopcyjnego. Środki finansowe na działalność Ośrodka pochodzą z dotacji z budżetu państwa. Od początku istnienia Ośrodek powierzył do adopcji i rodzin zastępczych 1840 dzieci.


Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny dotychczas wydał trzy publikacje:

  • "Potrzebuję rodziców od zaraz!. 10 lat AOAO w Łodzi”
  • "Historyjki adopcyjki czyli bajki dla naszych dzieci"
  • "Adopcja. Czas serca. 25 lat AOA w Łodzi"


Od 20 lat, co roku Ośrodek organizuje Zjazdy Rodzin Adopcyjnych i Przyjaciół Ośrodka, a obecnie prowadzi grupę wsparcia dla rodziców adopcyjnych, która spotyka się raz w miesiącu oraz grupę zamkniętą na Facebooku.

2019 03 04 jubileusz aoa ef 02

2019 03 04 jubileusz aoa ef 03

2019 03 04 jubileusz aoa ef 04

2019 03 04 jubileusz aoa ef 05

2019 03 04 jubileusz aoa ef 06

2019 03 04 jubileusz aoa ef 07