sztuka jak balsam logo

 

 

 

 

Temat tegorocznego Przeglądu:
„Pokoloruj Łódzkie” – na 100 lat województwa łódzkiego

Organizatorzy:
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
- Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Nabór do Przeglądu:
01. 03. 2019 r. - 30. 04. 2019 r.

Rozstrzygnięcie:
06 czerwca 2019 r. w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej, w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2a.

Przegląd odbywa się w 4 kategoriach:
malarstwo, rysunek, sztuka użytkowa, techniki mieszane

Adresaci:
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Świetlic Terapeutycznych, Domów Pomocy Społecznej oraz innych placówek pracujących z osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi, działających na terenie województwa łódzkiego

Cele Przeglądu:
-           poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego,
-           wyzwolenie aktywności twórczej osób niepełnosprawnych,
-           aktywizacja uzdolnionych plastycznie osób
-           szeroko pojęta integracja,
-        upowszechnienie dorobku warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy, świetlic terapeutycznych oraz innych placówek pracujących z osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi,
-           dowartościowanie twórców i pobudzenie ich ambicji,
-           zacieranie barier dotyczących osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

 

Przegląd organizowany jest przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Łodzi. Od 2006 roku Przegląd odbywa się we współpracy z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej – Jednostką Organizacyjną Samorządu Województwa Łódzkiego. W latach 1996-2018 odbyło się dwadzieścia edycji konkursu, na które wpłynęło ponad 3.700 prac. Od początku każdej edycji przeglądu towarzyszy pokonkursowa wystawa, przygotowywana w Bibliotece, a uroczyste otwarcie wystawy następuje w dniu wręczenia nagród uczestnikom nagrodzonym w konkursie. Nagrodzone prace wydawane są w formie kalendarza oraz podkładu na biurko z kalendarzem.

 

Pliki do pobrania:
- regulamin XXI Edycja Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych „Sztuka jak Balsam”