2019 05 08 spotkanie owes ef 01

W dniu 6 maja br. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się spotkanie na temat wzmocnienia roli przedsiębiorstw społecznych na forum Unii Europejskiej. Gościem specjalnym spotkania był Pan Cristian Rovira – Przewodniczący Europejskiej Konfederacji Przedsiębiorstw Włączających, a także Tomasz Musielski, Edyta Jędrzejewska, Przemysław Laskowski ze Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My”, Łukasz Waszak z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Karolina Fijołek reprezentująca Fundację Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO oraz Centrum KLUCZ. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi reprezentowała Pani Ewa Marciniak – Zastępca Dyrektora oraz pracownicy Wydziału ds. Pomocy i Integracji Społecznej. Podczas dyskusji poruszono temat funkcjonowania ekonomii społecznej w Polsce i w Europie, porównano modele działania przedsiębiorstw społecznych w różnych krajach, wskazując wspólne elementy, a także różnice w podejściu danego kraju do omawianej tematyki. Uczestnicy wyrazili chęć dalszej współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Działanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2019 05 08 spotkanie owes ef 02

2019 05 08 spotkanie owes ef 03

2019 05 08 spotkanie owes ef 04