2017 09 26 Model Duluth 1 MiniW dniach 21 – 23 września br. 15 – osobowa grupa kuratorów sądowych dla dorosłych z terenu województwa łódzkiego wzięła udział w II etapie specjalistycznego szkolenia w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie według Modelu Duluth”.

Tematyka szkolenia koncentrowała się na Modelu Duluth jako całościowym programie zmiany zachowania sprawców przemocy w rodzinie. Omówione zostały założenia i podstawy teoretyczne Modelu oraz jego specyfika w odniesieniu do innych typów programów korekcyjno – edukacyjnych. Szczególną uwagę poświęcono zasadom kwalifikacji do programu oraz kryteriom wykluczającym udział w nim. Uczestnicy dowiedzieli się, jaka jest rola i zadanie facylitatora oraz jakie znaczenie ma zastosowanie dialogu jako modelu i narzędzia zmiany. Rezultatem szkolenia jest zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie prowadzenia interwencji i oddziaływań wobec sprawców przemocy w rodzinie, w celu zmiany ich zachowania oraz zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa ofiarom przemocy domowej. W 2017 roku przeszkolono w zakresie pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie łącznie 30 kuratorów sądowych dla dorosłych.

 

 

 Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie wg Modelu Duluth