Tuli LuliMinął rok od uruchomienia pierwszego w województwie łódzkim i 3 w kraju interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego prowadzonego przez Fundację Gajusz na zlecenie samorządu województwa łódzkiego. W dniu 2 października 2017 r. urodzinowe prezenty i życzenia dla „Tuli-Luli” złożyli między innymi Witold Stępień - Marszałek Województwa Łódzkiego, Dariusz Klimczak - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Joanna Skrzydlewska - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego  oraz Anna Mroczek – Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.W uroczystości uczestniczyła także Pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi.

Rok funkcjonowania Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego pokazuje, że stanowi on istotne ogniwo oraz wsparcie dla powiatów w organizowaniu specjalistycznej opieki dla noworodków i niemowląt znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Liczba dzieci pozostawionych przez matki celem przysposobienia w szpitalach województwa łódzkiego utrzymuje się na stałym poziomie i wnosi ok. 80 dzieci rocznie. W Ośrodku przebywają też dzieci spoza województwa łódzkiego, co pokazuje, że Ośrodek ma zasięg ogólnokrajowy. Do „Tuli Luli” trafiają niemowlęta pozostawione przez matki w szpitalach, a także w wyjątkowych sytuacjach dzieci z interwencji pozbawione opieki rodzicielskiej. W ciągu roku funkcjonowania w Ośrodku umieszczono 29 dzieci, w tym 18 dziewczynek i 11 chłopców.  Dużym sukcesem jest fakt, że żadne dziecko nie zostało przeniesione do innej placówki. Dzieci, które opuściły Ośrodek  powróciły do rodzin biologicznych bądź znalazły nowy dom w rodzinach adopcyjnych lub zastępczych. Jest to sukces wielu podmiotów zaangażowanych w pomoc dziecku w sytuacji kryzysowej. Ważną rolę w tym procesie odgrywają 3 ośrodki adopcyjne funkcjonujące w województwie, które sprawnie prowadzą procedury przysposobienia dzieci: Regionalny Ośrodek Adopcyjny, Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny, Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

 

Obchodzimy roczek „Tuli-Luli”

Obchodzimy roczek „Tuli-Luli”