Gdzie szukać pomocy?

 • telefony zaufania
  116 111 – dla młodzieży
  800 100 100 – dla rodziców i nauczycieli
  800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  22 668 70 00 - Telefon Niebieskiej Linii IPZ
  801 12 00 02 – Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie "Niebieska Linia")
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • jednostki specjalistycznego poradnictwa (funkcjonujące w systemie pomocy społecznej)
 • organizacje pozarządowe specjalizujące się w poradnictwie, terapii i wsparciu młodzieży
 • poradnie zdrowia psychicznego (w szczególności, jeśli sprawa może dotyczyć zaburzeń psychicznych, samookaleczania, myśli samobójczych)
 • prywatne ośrodki i punkty poradnictwa oraz terapii.

 

Wykaz placówek z terenu województwa łódzkiego