Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym Coachingu dla pracowników socjalnych w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” na miesiąc październik 2018 r.

 

Do pobrania: Harmonogram

grafika szkolenie

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „Szkoła jako środowisko profilaktyczne. Profilaktyka zachowań ryzykownych w pracy z uczniem i jego rodzicami”, które odbędzie się w dniach 07 - 09 listopada 2018 r.

Szkolenie kierowane jest do pedagogów, psychologów i nauczycieli wychowawców w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego, w przypadku szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego jedynie do pedagogów i psychologów szkolnych.

Szkolenie realizowane będzie w Nagawkach 16 D, 95-061 Dmosin „Żywy Skansen Centrum Folkloru Polskiego” w Nagawkach położony jest w połowie drogi między Głownem a Brzezinami, dziesięć kilometrów od skrzyżowania autostrad A1 i A2.

2018 10 11 spotkanie podmiotow ef 01

W dniu 10 października 2018 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli podmiotów o charakterze reintegracyjnym z terenu województwa łódzkiego, w ramach projektu Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim na lata 2018 – 2023. Podczas spotkania zaprezentowane zostały projekty realizowane przez Wydział Pomocy i Integracji Społecznej RCPS w Łodzi w ramach PO WER:  „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”, a także projekt „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.”

2018 10 16 dni seniora 2018 om 01

W dniu 12 października 2018 r. w Teatrze Wielkim w Łodzi miały miejsce Wojewódzkie Obchody Dnia Seniora 2018. W uroczystości wziął udział Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego, Pan Marek Mazur Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego, Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego, Członkowie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego oraz ponad tysiąc seniorów z całego województwa. Wydarzenie miało charakter integracyjny i stanowiło podsumowanie Wojewódzkich Dni Seniora, które odbyły w III kwartale 2018 r. w 4 subregionach województwa. Wśród zaproszonych gości były osoby, które aktywnie działają na rzecz osób starszych, w tym przedstawiciele Gminnych/Miejskich Rad Seniorów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji pozarządowych, w tym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz grup niezrzeszonych działających wspólnie na rzecz swojego środowiska np. klubów seniora.

Na scenie wystąpili: solista Pan Mieczysław Kincel, solistka Pani Jadwiga Kocik oraz Chór Nauczycielski z Łodzi pod batutą Pana Rafała Wiechy - to laureaci wielu senioralnych przeglądów muzycznych m. in. Przeglądu Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+”.

II edycja Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego

Do końca października br. trwa głosowanie na zadania do realizacji w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego!