SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE:

- SIERADZ

- PIOTRKÓW TRYB.

XI edycja Gali Wolontariatu

3 grudnia 2018 r. w sali kinowej Łódzkiego Domu Kultury odbyła się XI edycja Gali Wolontariatu, która jest cykliczną imprezą integracyjną organizowaną przez Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” w Łodzi z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Celem przedsięwzięcia jest podsumowanie działań wolontarystycznych i nagrodzenie najbardziej aktywnych społeczników.
 Podczas Gali rozstrzygnięto m.in. lokalną edycję konkursu „Barwy Wolontariatu” oraz przedsięwzięcie „Senior Wolontariusz – Lider Zmian Społecznych” – realizowane z inicjatywy Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi we współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu „Centerko” w Łodzi.

Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, jako lider projektu „Niezależne życie -  wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach poświęconych prezentacji modelu/standardu, który pilotażowo będzie wdrażany w pięciu gminach: Witoni i Aleksandrowie Łódzkim w województwie łódzkim oraz Białej, Brzegu i Paczkowie w województwie opolskim. W spotkaniach weźmie udział lider projektu oraz partnerzy.
Zaproszenie kierujemy do osób reprezentujących władze w/w gmin, samodzielne jednostki organizacyjne samorządu, zarządzających gminnymi zasobami mieszkaniowymi, przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych zainteresowanych tematyką oraz potencjalnych odbiorców wsparcia tj. osób chorych neurologicznie, w tym z chorobą Alzheimera, Parkinsona i osób starszych.

Zaproszenie do udziału w projekcie szkoleniowym „AKADEMIA STREETWORKINGU”

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta i Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności realizują wspólnie, na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, projekt szkoleniowy "AKADEMIA STREETWORKINGU”. Projekt składa się z cyklu szkoleń w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu i przeznaczony jest dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pracowników organizacji pozarządowych, zatrudnionych na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej koordynator, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, którzy już prowadzą działania na rzecz osób bezdomnych lub chcą się specjalizować w obszarze streetworkingu z osobami bezdomnymi.

W związku z realizacją Projektu „Niezależne życie -  wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób  z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” Lider Projektu Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zorganizował w dniach 3-6  grudnia 2018 r. wizytę studyjną w Szwecji.