Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych, do których znajdują zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia  społecznego, realizuje Wojewoda Łódzki (w związku z wejściem w życie zmian w przepisach dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, wprowadzonych ustawą z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. Poz.1428),                        

Postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, realizowane w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego wszczęte przed 1 stycznia 2018r., w tym także wszystkie czynności podjęte w ramach tych postępowań będą kontynuowane przez wojewodę.   

Dla mieszkańców województwa łódzkiego oznacza to, iż od 1 stycznia 2018 r. sprawy w powyższym zakresie będą realizowane w Wydziale Funduszy Europejskich i Certyfikacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 w Oddziale do spraw koordynacji świadczeń rodzinnych.

Wszelkie informacje na powyższy temat można uzyskać pod nr. telefonów

Tel.: 42 664 10 73; tel. 42 664 10 74

Wykaz telefonów

logoUprzejmie informujemy o przedłużeniu naboru jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego powyżej 20 tys. mieszkańców do udziału w projekcie Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

do dnia 22 czerwca 2018 r.

Zgłoszenie do udziału w Projekcie odbywa się poprzez przesłanie do RCPS formularza zgłoszeniowego, który należy złożyć w jednym egzemplarzu, w opieczętowanej kopercie z dopiskiem Nabór gmin i powiatów w projekcie „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w kancelarii RCPS przy ul. Snycerskiej 8, 91-302 Łódź, parter, pok. 15, czynnej w dni powszednie w godzinach od 8.00 – 16.00 lub nadesłać listem poleconym/kurierem na w/w adres. Za datę wpływu formularza uznawana jest data jego wpływu do kancelarii RCPS.

konferencja logoSerdecznie zapraszamy do udziału w regionalnej konferencji edukacyjnej pn. „Współpraca międzysektorowa – idee, korzyści, wyzwania” organizowanej w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Podczas konferencji zostaną przedstawione założenia ww. projektu oraz korzyści, idee i zasady współpracy międzysektorowej.

2018 06 14 kampania edukacyjna efW piątek 8 czerwca ruszyła nowa odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” promująca dialog międzypokoleniowy, o zdrowiu, w tym o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową np. AIDS.

Warszawa, 6.06.2018 r. – „Ginekolog już potwierdził ciążę. Zlecił mi różne badania. Nawet na HIV. HIV może dotyczyć każdego” – informuje „filmową córkę” bohaterka kampanijnego spotu edukacyjnego Krajowego Centrum ds. AIDS, grana przez Marię Seweryn. Aktorka bez wahania zaangażowała się w kampanię #mamczasrozmawiac. „Mam nadzieję, że kobiety, które planują ciążę lub oczekują  narodzin dziecka, podobnie jak moja bohaterka, bez wahania wykonają wszystkie zalecane badania  – w tym także test na HIV – oraz, że będą potrafiły o tym rozmawiać ze swoimi córkami, siostrami, czy mamami” – powiedziała.