2018 10 11 spotkanie podmiotow ef 01

W dniu 10 października 2018 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli podmiotów o charakterze reintegracyjnym z terenu województwa łódzkiego, w ramach projektu Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim na lata 2018 – 2023. Podczas spotkania zaprezentowane zostały projekty realizowane przez Wydział Pomocy i Integracji Społecznej RCPS w Łodzi w ramach PO WER:  „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”, a także projekt „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.”

II edycja Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego

Do końca października br. trwa głosowanie na zadania do realizacji w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego!

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie uruchamia studia magisterskie Praca Socjalna (II stopień). Absolwenci uzyskają kwalifikację do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Studia są zorganizowane w systemie niestacjonarnym, płatne, zajęcia rozpoczynają się od 26.10.2018 roku. Dodatkowe informacji można  uzyskać pod nr. tel.  91 422 04 22  lub na stronie: www.wshtwp.pl

2018 10 09 cik konferencja ef 01

Dzięki dotacji Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Fundacja Innopolis utworzyła w 2018 r. Centrum Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży przy ul. Kamińskiego 21 w Łodzi. Jest to pierwsza tego typu placówka w województwie łódzkim, której beneficjentem jest młodzież w wieku od 11 do 25 r. ż. (oraz ich najbliżsi) przeżywająca trudności w sytuacji kryzysu i traumy. W Centrum jest prowadzona interwencja kryzysowa, czyli pierwsza pomoc, działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Najczęściej spotykane przypadki do interwencji kryzysowej to przemoc, zgwałcenie, wypadek, przestępstwo, samookaleczenia (myśli samobójcze, próba samobójcza), śmierć bliskiej osoby.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka realizuje szereg działań na rzecz pracowników służb społecznych: specjalistyczne szkolenia, specjalizacje dla pracowników, specjalizacje z zakresu organizacji pomocy społecznej.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku, a także na stronie: https://www.wspkorczak.eu/