2018 06 12 informacja fasd ef 0111 czerwca 2018 r. z udziałem marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia, wicemarszałka Dariusza Klimczaka oraz dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Anny Mroczek odbyło się uroczyste otwarcie sali do terapii metodą integracji sensorycznej w Regionalnym Punkcie Terapii i Diagnozy FASD. W pracowni prowadzona będzie bezpłatna diagnoza i terapia sensoryczna dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum FASD. Gabinet został wyposażony w podwieszane sprzęty, deskorolkę, trampolinę, piłki, pufy. Postawienie szybkiej diagnozy i podjęcie terapii przez dziecko zmniejsza jego problemy w codziennym funkcjonowaniu i nauce szkolnej.

Najczęstsze dysfunkcje integracji sensorycznej spotykane u dzieci z FAS/FASD to:

 • nadwrażliwość dotykowa
 • nadwrażliwość słuchowa
 • niedowrażliwość smakowa
 • niedowrażliwość węchowa
 • zaburzenia różnicowania dotykowego
 • niedowrażliwość przedsionkowa (zbyt wysoki poziom aktywności ruchowej, potrzeba huśtania się, kręcenia na karuzeli, ciągłego poszukiwania możliwości intensywnego ruchu, zmieniania pozycji ciał, a szczególnie głowy)
 • niedowrażliwość proprioceptywna (dziecko wykonuje sztywne, nieskoordynowane ruchy, wydaje się niezdarne, ma trudności z ocenianiem odległości, wpada na przedmioty, może mieć obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe, ma trudności z wyczuciem jakiej siły potrzeba np. do chwycenia zabawki, kredki, trudności z wchodzeniem, schodzeniem po schodach, ubieraniem, rozbieraniem się, zapinaniem guzików, odkręcaniem pokrywek, kurków)
 • niedowrażliwość wzrokowa
 • zaburzenia czucia temperatury (może nie czuć bardzo gorącej wody, nie zauważyć oparzenia wodą, ogniem na kuchence)
 • podwyższony próg bólu (dziecko nie czuje skaleczenia, silnego uderzenia)
 • problemy z koordynacją ruchów
 • problemy z planowaniem motorycznym (trudności w realizacji sekwencji wyobrażenie - zaplanowanie - wykonanie)
 • opóźnienie w rozwoju mowy nie jest najbardziej charakterystyczne)
 • opóźnienie rozwoju ruchowego
 • trudności w nauce
 • słaba organizacja zachowania (impulsywność, rozpraszalność)

Od początku funkcjonowania Punktu, tj. od marca 2018 r., na konsultacje diagnostyczne w kierunku FASD zgłoszonych zostało ponad 150 dzieci z terenu województwa łódzkiego, w wieku od 0 do 18 roku życia. Do chwili obecnej procesem diagnostycznym objętych zostało 55 dzieci.

2018 06 12 informacja fasd ef 02

2018 06 12 informacja fasd ef 03

2018 06 12 informacja fasd ef 04