W związku z realizacją projektu pn. „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, informujemy, że w ramach ww. projektu w 2018 roku:

karta14 stycznia br. w siedzibie Fundacji Gajusz w Łodzi odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka, Robert Baryła członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Anna Mroczek dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Tisa Żawrocka-Kwiatkowska prezes Fundacji Gajusz.

2018 12 21 konferencja ef 01W dniu 20 grudnia 2018 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyła się konferencja prasowa podsumowująca wojewódzką kampanię promującą pozytywny wizerunek rodzicielstwa zastępczego, realizowaną przez Fundację Innopolis w ramach projektu pn. „Superman i Spiderman - superbohaterowie z rodziny zastępczej (kontynuacja kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze na terenie województwa łódzkiego)”, współfinansowanego przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

W konferencji udział wzięli: Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Robert Baryła, Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Anna Mroczek oraz prezes Fundacji Innopolis Tomasz Bilicki.

kartaZa nami pierwszy rok działania programu „Karta Seniora Województwa Łódzkiego”. Od 24 października 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. pozyskano do programu 40 partnerów, a wśród nich m. in.: instytucje kultury Samorządu Województwa Łódzkiego, Łódzką Kolej Aglomeracyjną, 25 firm, 5 organizacji pozarządowych. W grudniu 2018 r. do tego wrażliwego społecznie grona dołączyły kolejne dwie firmy. „Stadnina Koni w Walewicach” Sp. zo.o. zaoferowała rabaty na zwiedzanie Pałacu Marii Walewskiej oraz noclegi w apartamentach i pokojach Pałacu oraz Starej Wozowni. Z kolei Kino „Górnik” z Łęczycy przygotowało specjalną ofertę na zakup biletów.

2018 12 20 ochrona danych ef 01

W dniach: 3, 5, 10, 12, 17, 19 grudnia 2018 r., w siedzibie RCPS w Łodzi odbyły się warsztaty pn. „Ochrona danych osobowych – wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)” dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa łódzkiego. Na szkoleniach omówione zostały podstawowe pojęcia takie jak: dane osobowe, administrator danych osobowych, współadministrator czy zbiór danych osobowych. Przedstawione zostały także zasady przetwarzania danych osobowych w tym m.in. kwestia: legalizmu, celowości, merytorycznej poprawności, niezbędności, ograniczenia czasowego, przejrzystości, poufności i  rozliczalności. Szczegółowo opisana została również sprawa identyfikacji, analizy i szacowania ryzyka.