Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniu 11 kwietnia 2019 r. organizuje seminarium pod tytułem "Tworzenie i rozwój Centrów Usług Środowiskowych w ramach RPO WŁ".

Celem zaplanowanego wydarzenia jest zwiększenie świadomości wśród zainteresowanych o możliwościach finansowania z funduszy unijnych usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w lokalnym środowisku.

Wydarzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, mieszczącym się przy ulicy Piotrkowskiej 282.

Podczas spotkania liderzy projektów partnerskich, z powiatów gdzie powstały Centra Usług Środowiskowych zaprezentują dobre praktyki w tym zakresie. Omówione zostaną również problemy i wyzwania na najbliższe lata w kontekście wzrostu zapotrzebowania na usługi środowiskowe, i co najważniejsze, przedstawimy możliwości utworzenia nowych lub kolejnych Centrów na terenie Państwa samorządów.

Seminarium skierowane jest do wszystkich podmiotów i instytucji odpowiedzialnych za realizację usług społecznych i zdrowotnych w regionie. W szczególności liczymy na obecność przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych (tj. ops i pcpr), a także stowarzyszeń i fundacji zajmujących się statutowo wykluczeniem społecznym.

Rejestracja na spotkanie odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/seminarium-11-kwietnia-2019 na której dostępna jest również agenda seminarium.

Szczegółowe informacje na temat seminarium oraz konkursu otrzymają Państwo także w Punkcie Informacyjnym EFS w siedzibie urzędu w Łodzi, ul. Wólczańska 49, bud. B, pokój 1.04, tel. 42 638-91-30/39.

Udział w seminarium jest całkowicie bezpłatny, natomiast liczba miejsc jest ograniczona.


Agenda spotkania

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa łódzkiego, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w dniach: 26 kwietnia, 6, 10, 13 maja 2019 r. organizuje cykl warsztatów pt. „Ochrona danych osobowych – wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)”.


Osoby chętne do udziału w warsztatach zapraszamy do przesyłania formularzy zgłoszeniowych na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem na nr 42 203 48 17 do dnia 29 marca 2019 r.  W razie pytań prosimy o telefon pod nr 42 203 48 25, Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej.


Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego też decyduje kolejność zgłoszeń.

Na jeden warsztat można zgłosić max 2 osoby z jednostki.

Prosimy o zgłaszanie osób, które wcześniej nie uczestniczyły w ww. warsztatach.

Wyniki rekrutacji zostaną przesłane mailowo na adres wskazany w formularzu.Do pobrania:

- ramowy harmonogram

- formularz potwierdzający uczestnictwo

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji: Investing in Families. Social Policy and Social Practice in Central and Eastern Europe. Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 24-26 kwietnia 2019 r.

 

Formularz rejestracyjny, a także szczegółowe informacje na temat konferencji, jej programu ramowego oraz informacje na temat Gości Specjalnych można znaleźć na naszej stronie internetowej: http://social.investments.uni.lodz.pl/

 

Konferencja jest V edycją cyklu "Investing in Children & Families" organizowanego od 2010 roku przez Katedrę Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego.

 

W razie pytań prosimy uprzejmie o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Harmonogram warsztatów, które odbędą się w ramach konferencji dnia 26 kwietnia.

ngo logoUchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 274/19 z dnia 7.03.2019 r. został unieważniony pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2019 r., ze względu na niezłożenie żadnej oferty.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi realizując wytyczne opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Komendą Główną Policji, dotyczące szkoleń w zakresie podniesienia bezpieczeństwa zawodowej kadry pomocy społecznej (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych), postanowiło wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, kontynuować w 2019 r. cykl jednodniowych warsztatów dla pracowników zatrudnionych w miejskich/gminnych ośrodkach pomocy społecznej oraz powiatowych centrach pomocy rodzinie województwa łódzkiego w zakresie sposobów postępowania w sytuacji kryzysowej.


Warsztaty realizowane będą w godzinach od 9.00 do 16.00 w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, w terminach:

12 kwietnia 2019 r. oraz 17 maja 2019 r.


Koszt związany z organizacją warsztatów zostanie pokryty z budżetu województwa – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Po stronie uczestników pozostaną koszty dojazdu do miejsca warsztatu (delegacje).


Osoby chętne do udziału w warsztatach zapraszamy do przesłania formularza zgłoszeniowego, na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź faxem na numer tel.: 42 203-48-17 w terminie do dnia 29 marca 2019 r.


Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego też decyduje kolejność zgłoszeń.


Warsztaty są kontynuacją corocznego cyklu organizowanego wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, dlatego prosimy o zgłaszanie osób, które jeszcze w nich nie uczestniczyły.


W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Anną Adamczewską - tel. 42 203-48-25.


Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram szkolenia