2019 05 13 xi wodr bp 01

10 maja 2019 r. w Łódzkim Domu Kultury odbyła się Uroczystość Inaugurująca XI  Wojewódzkie Obchody Dnia Rodziny.

Przed rozpoczęciem Uroczystości, minutą ciszy uczczono pamięć Pani Ilony Rafalskiej – Radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Odczytany został także list od Pani Elżbiety Rafalskiej - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2019 05 13 warsztaty odo ef

W dniach 26 kwietnia, 6, 10, 13 maja 2019 r., w siedzibie RCPS w Łodzi odbyły się warsztaty pn. „Ochrona danych osobowych – wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)” dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa łódzkiego. Na warsztatach omówione zostały podstawowe pojęcia takie jak: dane osobowe, administrator danych osobowych, współadministrator czy zbiór danych osobowych. Przedstawione zostały także zasady przetwarzania danych osobowych w tym m.in. kwestia legalizmu, celowości, merytorycznej poprawności, niezbędności, ograniczenia czasowego, przejrzystości, poufności i  rozliczalności. Szczegółowo opisana została również sprawa identyfikacji, analizy i szacowania ryzyka.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w terminie 05 – 07 czerwca 2019 r. organizuje III edycję szkolenia pn. „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych” dla łącznie 80 członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z terenu województwa łódzkiego.

 

Podczas szkolenia omówione zostaną 4 moduły tematyczne:

Moduł 1: Specyfika kontaktu z osobą starszą doznającą przemocy w rodzinie

Moduł 2: Strategie pomocy osobie starszej doznającej przemocy

Moduł 3: Praca interdyscyplinarna na rzecz środowiska, w którym żyje krzywdzony senior

Moduł 4: Metody dbania o jakość pracy i dobrostan osoby pomagającej

 

Trenerami prowadzącymi zajęcia będą certyfikowane specjalistki i superwizorki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, związane z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”: Agnieszka Czapczyńska, Renata Durda, Agnieszka Machnowska, Agnieszka Olszewska.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, dydaktyką oraz materiałami ponosi Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Istnieje również możliwość skorzystania (nieodpłatnie) z transportu zapewnianego przez Centrum (wyjazd spod siedziby RCPS ul. Snycerska 8 na miejsce szkolenia i powrót do Łodzi, ul. Snycerska 8). Miejscem realizacji szkolenia będzie ośrodek/hotel zlokalizowany na terenie województwa łódzkiego. Dokładna lokalizacja zostanie wskazana odrębnym pismem (osobom zakwalifikowanym), po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tej sprawie.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, którzy pracują z osobami doznającymi lub stosującymi przemoc w rodzinie.
Z jednego zespołu interdyscyplinarnego / grupy roboczej można zgłosić maksymalnie pięć osób, które nie uczestniczyły w dwóch wcześniejszych edycjach ww. szkolenia (szkolenia realizowane były w listopadzie 2019 roku).

 

Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania się w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 27 maja 2019 r. (poniedziałek). O udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, prosimy o poinformowanie organizatora o Państwa decyzji lub o oddelegowanie osoby w zastępstwie najpóźniej do dnia 30 maja 2019 r. W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikiem z Wydziału ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom tel. 42/203 48 42.

 

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

2019 05 08 spotkanie owes ef 01

W dniu 6 maja br. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się spotkanie na temat wzmocnienia roli przedsiębiorstw społecznych na forum Unii Europejskiej. Gościem specjalnym spotkania był Pan Cristian Rovira – Przewodniczący Europejskiej Konfederacji Przedsiębiorstw Włączających, a także Tomasz Musielski, Edyta Jędrzejewska, Przemysław Laskowski ze Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My”, Łukasz Waszak z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Karolina Fijołek reprezentująca Fundację Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO oraz Centrum KLUCZ. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi reprezentowała Pani Ewa Marciniak – Zastępca Dyrektora oraz pracownicy Wydziału ds. Pomocy i Integracji Społecznej. Podczas dyskusji poruszono temat funkcjonowania ekonomii społecznej w Polsce i w Europie, porównano modele działania przedsiębiorstw społecznych w różnych krajach, wskazując wspólne elementy, a także różnice w podejściu danego kraju do omawianej tematyki. Uczestnicy wyrazili chęć dalszej współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

ngo logo

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu: