2017 06 26 Spotkanie Starostwo Opoczno


W dniu 22 czerwca 2017 r. podczas posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego, który odbył się w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Opocznie, została zaprezentowana nowa forma instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie łódzkim, którą jest Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny „Tuli-Luli”.


W dniu 22 czerwca 2017 r. podczas posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego, który odbył się w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Opocznie, została zaprezentowana nowa forma instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie łódzkim, którą jest Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny „Tuli-Luli”. Samorząd Województwa reprezentował Pan Dariusz Klimczak – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego oraz Pani Anna Mroczek – Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, którzy przedstawili organizację i procedury współpracy samorządu województwa z samorządem powiatowym w zakresie umieszczania dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym. Zagadnienia dotyczące obowiązujących w Ośrodku standardów opieki i wychowania omówiła Pani  Jolanta Kałużna – Dyrektor Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli-Luli”.
W okresie od 1 października 2016 r. do 20 czerwca 2017 r. w Ośrodku umieszczonych zostało 20 dzieci, w tym 11 dziewczynek i 9 chłopców
z następujących powiatów:

  •     Brzeziński,
  •     Miasto Łódź,
  •     Ostrowiecki ( województwo świętokrzyskie),
  •     Pabianicki,
  •     Rawski,
  •     Szamotulski ( województwo wielkopolskie),
  •     Zgierski.

Utworzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego jest zapewnieniem na terenie województwa pluralizmu form pieczy zastępczej, co umożliwia dostosowanie formy opieki do potrzeb dziecka.