ngo logoZarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 uchwałami  z dnia 14.07.2020 r. przyjął uchwały w sprawie wznowienia rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” z zakresu:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2020 roku. Tytuł zadania: Dzień Rodziny w gminie Bedlno, czyli integracja międzypokoleniowa.
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2020 roku. Tytuł zadania: Aktywne wakacje dla mieszkańców powiatu wieluńskiego.
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - działania na rzecz osób starszych w 2020 roku.
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów dostępne są tutaj