Województwo Łódzkie / Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informuje, że w dniach 03.08.2020 r. – 07.08.2020 r. nastąpi nabór wniosków o udzielenie grantu  w ramach projektu „Łódzkie pomaga” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

czytaj dalej...