2

W dniu 09 września świętujemy Obchody Światowego Dnia FAS (dziewiąty dzień, dziewiątego miesiąca każdego roku, od 1999, jako nawiązanie do 9 miesięcy ciąży).
Dzisiejsze święto ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat szkodliwych czynników mających wpływ na prawidłowy rozwój płodu, przełamania stereotypów związanych ze spożywaniem alkoholu w czasie ciąży. Dzień ten ma również na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na występowanie problemu w skali światowej.
Od marca 2018 roku w strukturach Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi funkcjonuje Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD, który prowadzi bezpłatne konsultacje diagnostyczne w kierunku FASD skierowane do mieszkańców województwa łódzkiego.

W dniu dzisiejszym, w ramach obchodów Światowego Dnia FAS, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zorganizowało Ogólnopolską Konferencję online pn. „Diagnoza i terapia FASD. Teoria i praktyka”. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej, ośrodków adopcyjnych, organizacji pozarządowych.

1