Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy Laboratorium Diagnostyki ul. Tuszyńska 19 w Łodzi