Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa