W 2016 roku Wojewódzki Panel Ekspertów w zakresie polityki społecznej powołany uchwałą nr 974/2015 z dnia 2 września 2015 r. przez Zarząd Województwa Łódzkiego, zaktualizował „Wybrane Procedury Postępowania wobec Niepełnoletnich Uczniów w Szkole”.

Procedury powstały blisko 10 lat temu, jako dorobek zespołu interdyscyplinarnego i obejmują one trzy sfery: opiekę i wychowanie, demoralizację, przestępczość. Celem procedur jest wskazanie algorytmu prawidłowego tj. zgodnego z prawem oraz korzystnego wychowawczo postępowania osoby dorosłej (m.in. nauczyciela) w związku z zaistnieniem trudnej sytuacji małoletniego lub nieletniego w szkole.

Procedury opiniowane były przez m. in. Prokuraturę Okręgową w Łodzi, Sąd Okręgowy w Łodzi, Komendę Główną Policji, Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Urząd Miasta Łodzi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, a także placówki oświatowe i organizacje pozarządowe z terenu województwa łódzkiego. Procedury pomagają dorosłym podjąć właściwe decyzje, uwzględniają konieczność współpracy z rodziną oraz chronią dzieci i młodzież przed niewłaściwym postępowaniem.

Wybrane procedury postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole (.pdf; 2 MB)