2018 04 30 zjazd ef 01 W dniach 23 – 27 kwietnia 2018 r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim odbył się III Wojewódzki Zjazd Liderów Młodzieżowych pod hasłem „Znajdź pomysł na swoją przyszłość”. W tegorocznym przedsięwzięciu udział wzięli uczniowie pierwszych i drugich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego (szkoły biorące udział w Zjeździe reprezentowały 16 powiatów województwa łódzkiego: sieradzki, zduńskowolski, radomszczański, wieluński, poddębicki, pabianicki, łaski, tomaszowski, pajęczański, m. Łódź, skierniewicki, zgierski, bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, łowicki), którzy aktywnie działają w swoim środowisku – łącznie 120 osób, w tym 96 uczniów i 24 opiekunów/nauczycieli.

Celem przedsięwzięcia było udzielenie wsparcia liderom, którzy wspomagają i realizują działania profilaktyczne w swoich szkołach. Spotkanie stanowiło okazję do zaprezentowania przez młodzież własnych programów liderskich oraz różnorodnych form podejmowanych działań rówieśniczych z obszaru profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia, realizowanych w środowisku rówieśniczym.

W ramach organizowanego Zjazdu Liderów Młodzieżowych odbyły się m.in.:

  1. Spotkanie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego, który wprowadził młodzież w tajniki funkcjonowania Sejmiku Województwa i zainicjował dyskusję na temat powołania Wojewódzkiego Sejmiku Młodzieżowego.
  2. Warsztaty w pięciu równoległych grupach obejmujące tematykę m.in.: przeciwdziałania mowie nienawiści, rówieśniczej interwencji kryzysowej, konfliktów w kontekście mediacji rówieśniczej, nowych mediów i ich krytycznego odbioru, profilaktyki zachowań ryzykownych w szkole.
  3. Warsztaty rozwijające zainteresowania młodzieży, w tym m.in.: klub filmowy, spotkanie
    z Witoldem Mackiewiczem - tatą Tomka Mackiewicza - polskiego Himalaisty, z którym młodzież rozmawiała na temat „Czy pasja może być uzależnieniem”.

 

Gazetka Lider

 

2018 04 30 zjazd ef 02

2018 04 30 zjazd ef 03

2018 04 30 zjazd ef 04

2018 04 30 zjazd ef 05

2018 04 30 zjazd ef 06

2018 04 30 zjazd ef 07