Projekt KPO dotyczący uczenia się przez całe życie - „Zbudowanie systemu koordynacji (…)”

Logotyp Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Województwa Łódzkiego oraz projektu Zbudowanie systemu koordynacji LLL

Projekt „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”

 

Cel projektu:

  • doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji,
  • wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji. 


Projekt odpowiada na potrzebę zapewnienia planowania strategicznego w obszarze uczenia się przez całe  życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych, co jest istotnym elementem zarządzania rozwojem gospodarczym i społecznym z uwagi na konieczność przygotowania kadr i społeczeństwa do zachodzących zmian.

Koordynacja uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego wymaga perspektywy regionalnej (wojewódzkiej). Takie podejście pozwala dostrzec możliwości rozwojowe i zaplanować interwencje konieczne na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, które są niedostępne z innych poziomów (np. z poziomu lokalnego lub krajowego). Pozwoli to na zapewnienie właściwego ujęcia rozwoju i wykorzystania umiejętności w długofalowym planowaniu rozwoju gospodarczego i społecznego w województwie łódzkim.
 

Zadania w ramach projektu:

Zadanie 1. Funkcjonowanie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji
Zadanie 2. Realizacja działań na rzecz wspierania polityki edukacyjnej województwa, koordynacja działań w zakresie doradztwa zawodowego, promocja kształcenia zawodowego oraz idei uczenia się przez całe życie
Zadanie 3. Funkcjonowanie biura koordynacji


Logotyp Krajowego Planu Odbudowy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=