XV Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „ZIEMIA ŁÓDZKA 2022”

Szanowni Państwo,
Informujemy, że XV Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2022” odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 roku w Centralnym Ośrodku Sportu - Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale


Adres:
Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Spała, Al. Prezydenta I. Mościckiego 6
97-215 Inowłódz


Przewidywany plan i czas trwania Olimpiady:
przyjazd i rejestracja zawodników – od godz. 9.00
uroczyste otwarcie olimpiady – ok. godz. 10.00
zawody lekkoatletyczne – od godz. 10.30
zabawy i gry plenerowe – od godz. 12.30
uroczyste zakończenie olimpiady, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – ok. godz. 14.00
obiad – ok. godz. 14.30

Szanowni Państwo
,
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego pragnie zaprosić Państwa do udziału w XV Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2022”, która odbędzie się w maju 2022 roku.
W związku z powyższym prosimy o przesłanie:
- do dnia 04 marca 2022 roku
karty zgłoszeniowej (w formacie excel) na adres e-mail: wooni@rcpslodz.pl
- do dnia 29 kwietnia 2022 roku
karty zgłoszeniowej, oświadczenia uczestników Olimpiady, oświadczenia opiekunów biorących udział w Olimpiadzie oraz oświadczenia Kierownika/Dyrektora placówki na adres:
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
ul. Snycerska 8
91-302 Łódź

W dniu zawodów każda drużyna przedstawi oświadczenie o stanie zdrowia dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19, podpisane przez uczestników i opiekunów.
Prosimy o terminowe przesłanie zgłoszeń.
Wszelka korespondencja dotycząca Olimpiady odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 203-48-46.
Do pobrania:

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=