Ogłoszenie o naborze JST do projektu


OGŁOSZENIE O NABORZE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „NIEZALEŻNE ŻYCIE - WYPRACOWANIE STANDARDU I PRZEPROWADZENIE PILOTAŻU W ZAKRESIE USŁUG MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB Z CHOROBAMI NEUROLOGICZNYMI, W TYM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA I CHOROBĄ PARKINSONA ORAZ OSÓB STARSZYCH”


Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informuje, iż z dniem 13.08.2018 r., rozpoczęło nabór gmin do Projektu pn. „Niezależne życie -  wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób  z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.

Podstawowym celem naboru jest wyłonienie 3 gmin z terenu województwa łódzkiego, które zdecydują się na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom/ mieszkańcom danej gminy, o specyficznych potrzebach m.in.: osobom z chorobami neurologicznymi w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych.
Szczegóły naboru znajdują się w załączeniu.

Termin składania formularzy upływa: 31.08.2018 r.
Serdecznie zapraszamy!
 
Przedłużenie terminu naboru jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi...”

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=