Zakup prospołeczny


Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa łódzkiego, do składania wniosków o przyznanie certyfikatu Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.
 
Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego.
Nadanie znaku promocyjnego nastąpi na podstawie rekomendacji przedstawicieli Kapituły Certyfikującej Województwa Łódzkiego, która zostanie powołana już wkrótce. Kapituła Znaku będzie spotykać się raz na kwartał, aby rozpatrzyć złożone w tym czasie wnioski.
Najbliższe spotkanie Kapituły odbędzie się w połowie listopada, dlatego zachęcamy do jak najszybszego składania aplikacji o przyznanie certyfikatu.
Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.
Szczegóły wraz z dokumentami dostępnymi do pobrania:
http://www.es.rcpslodz.pl/index.php/zakup-prospoleczny/podmioty-posiadajace-certyfikat-znaku-ekonomii-spolecznej-zakup-prospoleczny/39-zakup-prospoleczny/85-zakup-prospoleczny

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=