Projektowanie uniwersalne

Projektowanie Uniwersalne - konspekt do pobrania
Publikacje do pobrania:
-    Dr inż. arch. Joanna Borowczyk Politechnika Łódzka - „Wprowadzenie do idei kreowania przestrzeni uniwersalnej”
-    Dr inż. arch. Joanna Borowczyk Politechnika Łódzka - „Na drodze ku dostępności architektonicznej”
-    mgr Magdalena Piotrowska  - „Wybrane elementy bezpieczeństwa w projektowaniu uniwersalnym”
-    mł. insp. Włodzimierz Sokołowski Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. Ochrony Praw Człowieka - „Projektowanie uniwersalne w świetle konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych i podstawowych wolności oraz konwencji o prawach osób niepełnosprawnych”
-    Jagodziński Robert – Wiceprezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, Mazur Monika – Pełnomocnik Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Regionu Łódzkiego, Matusiak Michał – Instruktor Fundacji Aktywnej Rehabilitacji - „Projektowanie uniwersalne – tworzenie warunków dostępności, w szczególności dostępności architektonicznej, jako istotny element włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością” - Wnioski z warsztatów szkoleniowych, rekomendacje Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=