Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023

Zadania Rady:
Działalność Rady określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.
Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym.

Do zakresu jej działań należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 2. opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ocena ich realizacji programów;
 3. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Skład Rady:
Członkowie Rady zostali powołani Zarządzeniem nr 36/23 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2027.

W skład Rady obecnie wchodzą:

 1. Magdalena Balcerak – przedstawiciel Powiatu Łowickiego;
 2. Maria Barbara Chomicz – przedstawiciel Powiatu Opoczyńskiego;
 3. Maciej Grubski – przedstawiciel Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „DRAGON” w Poddębicach;
 4. Tomasz Musielski – przedstawiciel Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”;
 5. Radosław Piotrowicz – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu;
 6. Henryka Sokołowska – przedstawiciel Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wieruszowie;
 7. Przemysław Suligorski – przedstawiciel Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Prezydium Rady tworzą:

 • Pan Przemysław Suligorski - Przewodniczący
 • Pani Maria Barbara Chomicz - Wiceprzewodnicząca Rady
 • Pani Magdalena Balcerak - Sekretarz Rady

Obsługa Rady:
W Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi obsługą Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zajmuje się Beata Hodoń – pracownik w Wydziale ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tel. 42 203-48-47).

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=