XVI Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2023”

Szanowni Państwo,

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego pragnie zaprosić Państwa do udziału w XVI Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2023”, która odbędzie się w maju 2023 roku.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie:

 1. do dnia 03 lutego 2023 roku
  karty zgłoszeniowej (w formacie excel) na adres e-mail: wooni@rcpslodz.pl
 2. do dnia 31 marca 2023 roku
  karty zgłoszeniowej, oświadczeń uczestników Olimpiady, oświadczeń opiekunów biorących udział w Olimpiadzie oraz oświadczenia Kierownika/Dyrektora placówki
  na adres:

  Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
  ul. Snycerska 8
  91-302 Łódź
W dniu zawodów każda drużyna przedstawi oświadczenie o stanie zdrowia dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19, podpisane przez uczestników i opiekunów.
Prosimy o terminowe przesłanie zgłoszeń.
Wszelka korespondencja dotycząca Olimpiady odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 203-48-46.

UWAGA!
Zmian dotyczących udziału zawodników, lub konkurencji, w których uczestniczyć będą zawodnicy, można dokonywać maksymalnie do 3 dni przed Olimpiadą.


Do pobrania:

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=