Turnusy rehabilitacyjne – opiniowanie wniosków o wpis do rejestru

Informujemy, że jest możliwość składania wniosków:
•    ON-1 Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
•    ON-2 Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego (PIU) Emp@tia:
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0
W przypadku problemów z modułem Obsługi Wniosków (MOW-komponent CSIZS Emp@tia) błędy można zgłaszać na stronie www: https//hd.softiq.pl lub na adres e-mail: hd.empatia@softiq.pl oraz telefonicznie: (32) 323 16 56     
Prezentacja objaśniająca procedurę zgłaszania błędów w Centralnym Systemie Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)/Formularz zgłoszenia Błędu/ Formularz zgłoszenia Awarii – znajduje się na stronie http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/help-desk-csizs
Zapraszamy ponadto do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych (BON) na stronie Ministerstwa:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-przedsiebiorcow/turnusy
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=