II nabór uzupełniający


Województwo Łódzkie / Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informuje, że w dniach 10.11.2020 r. – 12.11.2020 r. nastąpi II nabór uzupełniający wniosków o udzielenie grantu  w ramach projektu „Łódzkie pomaga” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Nabór skierowany jest do podmiotów, które nie składały wniosku o udzielenie grantu w ramach naborów przeprowadzanych w terminach 3-7 sierpnia 2020 r. i 1 – 5 października 2020 r.
do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=