Aktualności

Zakończyliśmy realizację 5-letniego projektu „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
 
Moduł I Zarządzanie i organizacja usług społecznych
 
Druga edycja z II Modułu szkoleń specjalistycznych CUS
 
Pierwsza edycja z II Modułu szkoleń specjalistycznych CUS
 
Cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych dotyczących tworzenia i funkcjonowania Centrów Usług Społecznych

Turnusy usprawniające po przebytym COVID-19 - II tura naboru

Rekrutacja na szkolenia specjalistyczne - Moduł III Organizacja społeczności lokalnej
 
Rekrutacja na szkolenia specjalistyczne CUS (dwie grupy) - Moduł II Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych
 
Rekrutacja na szkolenia specjalistyczne CUS - Moduł I Zarządzanie i organizacja usług społecznych
 
Spotkania informacyjne dotyczące tworzenia i uruchamiania Centrum Usług Społecznych

Turnusy usprawniające po przebytym COVID-19

Doradztwo w obszarze Centrum Usług Społecznych oraz deinstytucjonalizacji

Zrealizowane działania w 2022 r. oraz planowane na 2023 r. w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D…”

Zapraszamy na spotkanie informacyjno–edukacyjne w obszarze współpracy międzyinstytucjonalnej oraz w zakresie Modeli Kooperacji

Zapraszamy na szkolenia warsztatowe w obszarze współpracy międzyinstytucjonalnej, multiprofesjonalnej oraz w zakresie metod proponowanych w Modelach Kooperacji
 
Rekrutacja na szkolenia specjalistyczne dla pracowników CUS oraz JST – MODUŁ III
 

Nowe działania w Projekcie Kooperacje 3D w związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu partnerskiego pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin”
 
Zrealizowane działania w 2021 r. oraz planowane na 2022 r. w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D…”
 
Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin
 
Filmy edukacyjne – upowszechniające modele kooperacji dla wszystkich typów gmin
 
Spotkanie edukacyjne pn. „Rozpoznawanie potrzeb indywidualnych i zbiorowych oraz tworzenie lokalnej diagnozy społecznej”
 
Spotkanie edukacyjne dotyczące Modeli Kooperacji dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich
 
Program spotkania edukacyjnego w dn. 25.06.2021 r.
 
Spotkanie edukacyjne dotyczące Modelu Kooperacji dla gmin miejskich
 
Program spotkania edukacyjnego – Model Kooperacji dl gmin miejsko-wiejskich w dn. 21.06.2021 r.
 
Program spotkania edukacyjnego – Model Kooperacji dla gmin wiejskich w dn. 17.06.2021 r.
 
Program spotkania edukacyjnego – Model Kooperacji dla gmin miejskich w dn. 15.06.2021 r.
 
Makroregionalna konferencja edukacyjna realizowana w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
 
Podziękowania dla gmin i powiatów uczestniczących w testowaniu Modelu kooperacji w latach 2019-2020
 
Zaproszenie do udziału w spotkaniach edukacyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
 
Spotkanie Podsumowujące Efekty Pilotażu z 3 Makroregionów w ramach realizacji projektu pn. „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"
 
Zrealizowane działania w 2020 r. oraz planowane na 2021 r. w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
 
Rekrutacja do udziału w dwudniowych wyjazdowych warsztatach kooperacyjnych pn. „Razem czy osobno – czy współpraca się opłaca” realizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 
Rekrutacja do udziału w  dwudniowych wyjazdowych warsztatach kooperacyjnych
pn.  „Razem czy osobno – czy współpraca się opłaca” realizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

 
Rekrutacja do udziału w  dwudniowych wyjazdowych warsztatach kooperacyjnych
pn.  „Razem czy osobno – czy współpraca się opłaca” realizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

 
Zawiązanie Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych w Piotrkowie Trybunalskim i Zduńskiej Woli w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
 
Rekrutacja do udziału w II etapie coachingu dla pracowników socjalnych w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
 
Spotkania edukacyjne w ramach Projektu "Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin
 
Rekrutacja do udziału w spotkaniach edukacyjnych w ramach pilotażu modelu kooperacji
 
Podziękowanie za udział w procesie konsultacyjnym Modelu Kooperacji 3D
 
Rekrutacja do udziału w spotkaniu konsultacyjnym Modelu Kooperacji ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
 
Zapraszamy do konsultacji modelu „KOOPERACJE 3D – MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN”
 
Kolejny etap realizacji projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach międzysektorowych pt. „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”
 
Rekrutacja do udziału w coachingu dla pracowników socjalnych w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
 
Zmiana Regulaminu uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
 
Wyniki naboru do projektu „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
 
Posiedzenie Komitetu Sterującego z dnia 27.06.2018 r.
 
Regionalna konferencja edukacyjna „WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA – IDEE, KORZYŚCI, WYZWANIA” Łódź, 21.06.2018
 
Zaproszenie na regionalną konferencję edukacyjną pn. „Współpraca międzysektorowa – idee, korzyści, wyzwania”
 
Przedłużenie terminu naboru do projektu „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
 
Nabór do projektu „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=