Ogłoszenie o dodatkowym naborze JST do projektu

Dodatkowy nabór jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym ...

Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi uprzejmie informuje o uruchomieniu dodatkowego naboru gmin do projektu pn. „Niezależne życie -  wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
 
Nabór odbywa się w sposób ciągły, jednak nie dłużej niż do 13.11,2018 r., tj.: Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wcześniejszego  zakończenia  naboru w  momencie wyłonienia zakładanej liczby gmin.
Termin I posiedzenia Komisji w naborze dodatkowym  podczas, którego ocenione zostaną formularze: 07.11.2018 r. oraz 14.11.2018 r.
Organizator zastrzega możliwość przeprowadzenia wizji w lokalach zaproponowanych do projektu.

 
Podstawowym celem naboru jest wyłonienie  gmin z terenu województwa łódzkiego, które zdecydują się na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom/ mieszkańcom danej gminy, o specyficznych potrzebach m.in.: osobom z chorobami neurologicznymi w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych.
 
Szczegóły naboru znajdują się w załączonych dokumentach, tj.:
1.     Regulamin naboru,
2.     Załącznik nr 1: Informacja dotycząca Projektu,
3.     Załącznik nr 2: Opis i harmonogram wybranych działań w ramach Projektu,
4.     Załącznik nr 3: Formularz zgłoszeniowy 3a dla gminy z województwa łódzkiego,
5.     Załącznik nr 4: Karta oceny dostępu,
6.     Załącznik nr 5: Karta oceny dodatkowej.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=