Statystyka

W okresie od 01 stycznia 2024 roku do 30 kwietnia 2024 roku 126 rodzin złożyło wnioski o wydanie Kart.

Na podstawie złożonych wniosków wydano 341 Kart, w tym dla:

  • 40 rodzin z 3 dzieci,
  • 8 rodzin z 4 dzieci,
  • 3 rodzin z 5 dzieci,
  • 1 rodziny z 8 dzieci
  • 69 rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

O przyznanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych dla członka rodziny, który wcześniej był jej posiadaczem złożono 12 wniosków.

Łącznie od 01 grudnia 2013 roku do 30 kwietnia 2024 roku 5 847 rodzin złożyło wnioski, a wydano 27 025 Karty.

Statystyki z lat ubiegłych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=