Dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON

Roboty budowlane realizowane w 2024 roku.


Materiały do spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące realizacji i rozliczenia umów o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji

Dokumenty do pobrania:
Prezentacja - dotycząca realizacji i rozliczenia umów o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji;
Dokumenty do rozliczenia - informacje i zapisy na dokumentach do rozliczenia umów o dofinansowanie robót budowlanych;
Załącznik nr 2 - do rozliczenia umowy;
Załącznik nr 2 - do rozliczenia umowy (pdf);
Załącznik nr 3 - do rozliczenia umowy;
Załącznik nr 3 - do rozliczenia umowy (pdf);
Dokumenty do końcowego rozliczenia – spis dokumentów do końcowego rozliczenia umowy.
 

Roboty budowlane realizowane w 2023 roku.


W dniu 25 maja 2023 roku w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące realizacji i rozliczenia umów o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji skierowane do przedstawicieli podmiotów realizujących w 2023 roku umowy o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Dokumenty do pobrania:
Prezentacja - dotycząca realizacji i rozliczenia umów o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji;
Dokumenty do rozliczenia - informacje i zapisy na dokumentach do rozliczenia umów o dofinansowanie robót budowlanych;
Załącznik nr 2 - do rozliczenia umowy;
Załącznik nr 2 - do rozliczenia umowy (pdf);
Załącznik nr 3 - do rozliczenia umowy;
Załącznik nr 3 - do rozliczenia umowy (pdf);
Dokumenty do końcowego rozliczenia – spis dokumentów do końcowego rozliczenia umowy.


Dofinansowanie, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Realizacja projektów w 2024 roku


Informujemy, że w dniu 30 listopada 2023 roku upływa termin składania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Łódzkiego, do realizacji w 2024 roku.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, parter, pokój nr 15 (Kancelaria). W przypadku nadesłania wniosku pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 203 48 44.

  • Wzór wniosku (obowiązuje dla wniosków składanych w 2023 roku) o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  • Procedury (obowiązują dla wniosków składanych w 2023 roku) uchwała nr 1373/18, Zarządu Województwa Łódzkiego, z dnia 09 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Procedur przyznawania i rozliczania dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Łódzkiego.

Prosimy także o zapoznanie się z Ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przepisami Prawa Budowlanego oraz z wytycznymi projektowania dla osób z niepełnosprawnościami, w tym: 
Kartą dostępności obiektów opublikowaną na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcpslodz.pl co może być pomocne przy kompletowaniu załączników do wniosku (dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

Obiekty budowlane, będące przedmiotem wniosku, powinny spełniać wymogi przystosowania dla osób z niepełnosprawnościami. Przydatne informacje można znaleźć na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://niepelnosprawni.gov.pl/ oraz na stronie http://gov.pl/web/rozwoj-technologia/standardy-dostępnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=