Aktualności

Zrealizowane działania w 2022 roku w ramach projektu „Niezależne życie (…)”

19-20 grudnia 2022 r. Konferencja pn. „Upowszechnianie Modelu deinstytucjonalizacji usług w formie mieszkalnictwa wspomaganego”

19-20.12.2022 r.  Upowszechnianie Modelu deinstytucjonalizacji usług w formie mieszkalnictwa wspomaganego - konferencja
Ramowy plan konferencji pn. „Upowszechnianie Modelu deinstytucjonalizacji usług w formie mieszkalnictwa wspomaganego”


29.06.2022 r.  Konferencja upowszechniająca standard mieszkań wspomaganych dla osób chorujących psychicznie

11.06.2022 r. Ogólnopolska konferencja poświęcona chorobie Alzheimera

Informacja nt. planowanego spotkania konsultacyjnego
 
W dniu 8 lutego 2022 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne się w ramach realizacji projektu „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”
 
Informacja dot. spotkania konsultacyjno-merytorycznego w Projekcie „Niezależne życie” – 17.12.2021

Rekrutacja do udziału w spotkaniu konsultacyjnym w ramach realizacji projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alz

Mieszkania wspomagane szansą na lepsze życie

Nabór uczestników do zamieszkania w mieszkaniach wspieranych w Gminie Witonia oraz w Gminie Aleksandrów Łódzki
 
Nabór na wolne stanowiska pracy w mieszkaniach wspieranych, mieszących się w Gminie Witonia oraz w Gminie Aleksandrów Łódzki
 
NABÓR NA SPOTKANIA POŚWIĘCONE PREZENTACJI MODELU W ZAKRESIE USŁUG MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB Z CHOROBAMI NEUROLOGICZNYMI, W TYM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA, PARKINSONA ORAZ OSÓB STARSZYCH
 
PODSUMOWANIE WIZYTY STUDYJNEJ W SZWECJI
 
PODSUMOWANIE WIZYTY STUDYJNEJ W NIEMCZECH

INFORMACJA O NABORZE NA PANELE EKSPERCKIE
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU JST DO PROJEKTU
 
INFORMACJA DOT. NABORU NA WIZYTY STUDYJNE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=