Aktualności

Zapraszamy na spotkanie informacyjno–edukacyjne w obszarze współpracy międzyinstytucjonalnej oraz w zakresie Modeli Kooperacji

szkolenie-1669817391.jpg
Instytucje pomocy i integracji społecznej stanęły przed nowym wyzwaniem jakim jest rozwój usług społecznych zgodny z ideą deinstytucjonalizacji. Próba rozwoju usług będących alternatywą dla usług stacjonarnych w instytucji wymaga współpracy międzyinstytucjonalnej i mądrego efektywnego zarządzania nie tylko usługami ale także procesem współpracy.
W związku z powyższym Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza na spotkania informacyjno-edukacyjne z zakresu współpracy międzyinstytucjonalnej i multiprofesjonalnej oraz w zakresie Modeli Kooperacji!

Spotkania mają na celu przybliżenie tematyki współpracy międzyinstytucjonalnej, praktycznych rozwiązań w zakresie budowania zespołów i identyfikowania potrzeb partnerów względem wspólnych działań, a także zarządzania i niwelowania konfliktów.

Termin: 08.12.2022 r.;
              09.12.2022 r.
Miejsce: sala konferencyjnej w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź.


Spotkania informacyjno- edukacyjne adresowane są do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społ. i innych polityk sektorowych, w tym instytucji rynku pracy, instytucji systemu oświaty, jednostek systemu ochrony zdrowia, sądownictwa, policji, organizacji pozarządowych, urzędów gmin i powiatów z województwa łódzkiego

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: n.cala@rcpslodz.pl

Po zakończeniu rekrutacji, za pomocą poczty elektronicznej, otrzymacie Państwo informację potwierdzającą udział w szkoleniach.

Spotkania organizowane są w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=