2018 06 29 posiedzenie komitetu kooperacje 3d zg 01Dnia 27.06.2018 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Projektem – Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. W spotkaniu wzięła udział Pani Anna Mroczek – Dyrektor RCPS w Łodzi, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Lidera Projektu – ROPS Katowice i pozostałych Partnerów – ROPS Kraków i ROPS Opole. Uczestnicy spotkania obradowali nad aktualnym stanem realizacji projektu oraz planowanym działaniami. Podczas posiedzenia został przyjęty regulamin Komitetu Sterującego.

 

2018 06 29 posiedzenie komitetu kooperacje 3d zg 02

2018 06 29 posiedzenie komitetu kooperacje 3d zg 03