Zobaczcie jak było...

Bełchatowski Kongres Młodzieży 28.02.2024

Zespół FAS - płodowy zespół alkoholowy 27.02.2024

Konferencja "Usługi Społeczne - Różne Perspektywy, Jeden Cel" 01.02.2024

„Porozmawiajmy w Łódzkiem” 18.01.2024

Regionalna konferencja "Nowe kierunki polityki społecznej województwa łódzkiego- strategie, plany, źródła finansowania" 18.12.2023

Warsztaty manualne dla seniorów 11-12.12.2023

Wierzymy w marzenia 2024 09.12.2023

Szkolenie „Co się kryje za agresją” 29-30.11.2023

Konferencja "Trauma i Uzależnienie - Choroby Siostrzane" 24.11.2023

Posiedzenie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 22.11.2023

Gala z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 20.11.2023

Konferencja "Zaburzenia uprawiania hazardu i inne uzależnienia behawioralne" 15.11.2023

Szkolenie pn. „Zaopiekowany asystent rodziny – profesjonalizm w pomaganiu innym i umiejętność dbania o siebie” 14.11.2023

Konferencja "Pracownik socjalny w województwie łódzkim" 06.11.2023

Spotkanie poświęcone kryzysom emocjonalnym 21.10.2023

Konferencja dotycząca nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej 20.10.2023

Szkolenie "Kryzysy i Traumy, a Uzależnienia w Kontekście Pracy Służb Społecznych" 04.10.2023

Zakończyliśmy realizację 5-letniego projektu „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” 03.10.2023

I OGÓLNOPOLSKI ZJAZD KLUBÓW MAM W WARSZAWIE 25.09.2023

Ogólnopolski Zjazd Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach I Narkomanii oraz Pełnomocników ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w województwie łódzkim 21.09.2023

Gala Senior Plus 2023 20.09.2023

Posiedzenie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych 06.07.2023

Letni obóz terapeutyczny FASD 30.06.2023

Warsztaty dla seniorów Silver Power 28.06.2023

Party Working 26.06.2023

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii 2023 26.06.2023

Trzecie Ogólnopolskie Forum Usług Społecznych i Procesu Deinstytucjonalizacji 2023 22.06.2023

XVI Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2023 14.06.2023

Konferencja „Współczesne zagrożenia i przemoc wobec osób starszych” 14.06.2023

XVI Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2023 12.06.2023

Wojewódzkie Obchody Dnia Rodziny 2023 02.06.2023

Rozpoczynamy Wojewódzkie Obchody Dnia Rodziny 02.06.2023

Piknik Województwa Łódzkiego w Ozorkowie 01.06.2023

Pierwsze posiedzenie nowego składu osobowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 31.05.2023

XVI Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 29.05.2023

Centrum Usług Społecznych - spotkanie informacyjno-edukacyjne w powiecie opoczyńskim 22.05.2023

System monitorowania narkomani w Europie 18.05.2023

Ogólnopolski Zjazd Ekspertów Wojewódzkich ds. Informacji o Narkotykach i Narkomani 17.05.2023

Oprogramowanie "Adopcja" 15.05.2023

Pierwszy Dzień Funduszy Europejskich w Skierniewicach 12.05.2023

Spotkanie z kadrą zarządzającą jednostek samorządu terytorialnego z powiatu radomszczańskiego 10.05.2023

O opiece nad osobami starszymi 09.05.2023

Szkolenie na temat wsparcia ofiar handlu ludźmi 08.05.2023

VII Wojewódzki Zjazd Liderów Młodzieżowych 26.04.2023

Spotkanie z cyklu Łódzkie Przyjazne Seniorom 26.04.2023

VII Wojewódzki Zjazd Liderów Młodzieżowych 24.04.2023

Seminarium „Zwiększenie aktywności seniorów w aspekcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” 17.04.2023

Obywatelski Parlament Seniorów 14.04.2023

Wojewódzki Zespół Koordynacji do Wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w Województwie Łódzkim 31.03.2023

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 30.03.2023

Kiermasz wielkanocnych prac wykonanych przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej 29.03.2023

Szkolenie dla pracowników socjalnych 28.03.2023

Zwiększenie dostępności do obiektu Urząd Gminy Skierniewice 27.03.2023

Szkolenie 3 część - "Etapy metodycznego działania pracownika socjalnego - narzędzia i instrumenty pracy w ujęciu praktycznym." 24.03.2023

Szkolenie 2 część - "Etapy metodycznego działania pracownika socjalnego - narzędzia i instrumenty pracy w ujęciu praktycznym." 23.03.2023

Szkolenie "Etapy metodycznego działania pracownika socjalnego – narzędzia i instrumenty pracy w ujęciu praktycznym" 22.03.2023

Inwestujemy w nasz region 22.03.2023

Szkolenie ”Bezpieczny i zdrowy Senior” w Piotrkowie Trybunalskim 15.03.2023

Nasz Regionalny Punkt FASD obchodzi dzisiaj 5 - te urodziny 13.03.2023

Gala Festiwal Pełnia Życia 10.03.2023

Pierwsze w tym roku spotkanie sieciujące OWES 20.02.2023

Deinstytucjonalizacja usług społecznych 17.02.2023

PSONI - Koło w Zgierzu 16.02.2023

Spotkanie warsztatowe Dyrektorów i Pracowników Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej 23-24.01.2023

Konwent Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Łódzkiego 20.01.2023

5-lecie istnienia Klubu Seniora „Rawka” w Skierniewicach 17.01.2023

Konferencji "Upowszechnianie Modelu deinstytucjonalizacji usług w formie mieszkalnictwa wspomaganego" 19-20.12.2022

Konferencja szkoleniowa „Realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kontekście współdziałania międzyinstytucjonalnego” w Bionanopark 09.11.2022r.

VI Zjazd Młodzieżowy - "Żywa biblioteka" 2022 r.


Wojewódzkie Obchody Dnia Seniora 2022 r.


Pierwszy obóz terapeutyczny dla dzieci z FASD w województwie łódzkim.  10-15.07.2022 r.


Łódzkie Lato Seniora - 07.07.2022 r.


Debata „Wyzwania dla pomocy społecznej w dobie kryzysu” - 15.06.2022 r.


Konferencja „Wsparcie rodziny, piecza zastępcza. Bilans przeszłości - razem dla przyszłości” - 27.05.2022 r.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=